El despatx

Valors del despatx

JURISLAB Advocats assessora sobre la base d’uns valors essencials a l’hora d’ajudar a la seva empresa.
  • Professionalitat. Partim del nostre coneixement i de l’experiència acumulada, juntament amb la formació continuada dels nostres advocats per oferir-te el millor servei. Informem dels riscos i possibilitats d’èxit que pot tenir l’encàrrec rebut, i de quina és la millor solució en cada cas.
  • Proximitat. Gaudireu d’un tracte personalitzat i directe amb els nostres advocats, així com de les màximes facilitats per comunicar-vos amb nosaltres. Si el client no pot desplaçar-se, ho farem nosaltres.
  • Treball en equip. Creiem que per resoldre un assumpte sempre és millor treballar conjuntament de la mà de tots els integrant de l’equip, plantejant-ho des d’una perspectiva global, considerant totes les àrees del dret que són d’aplicació per buscar la solució òptima a l’encàrrec que se’ns ha realitzat.
  • Compromís. Treballem per aconseguir la total satisfacció dels nostres clients, amb total implicació per resoldre els seus problemes, oferint el màxim nivell de qualitat i serietat.
  • Confidencialitat. Amb un respecte absolut a les normes ètiques i deontològiques que regeixen l’exercici de l’advocacia, garantim la confidencialitat de tots els assumptes encarregats.
  • Informació. Garantim informació constant en tots els assumptes. El client està sempre informat de la seva evolució des de la primera visita i fins al darrer tràmit.
  • Temps. Som molt conscients del valor del temps. Per això gestionem els expedients de manera que els clients perdin el mínim temps possible, i evitant els desplaçaments innecessaris, realitzant tots aquells tràmits que ens pugui delegar.

Coneix els nostres serveis