Serveis

Dret fiscal

La complexitat de la normativa fiscal requereix comptar amb un suport legal constant, que conegui el funcionament de la seva empresa, i fiscalitat aplicable, la qual cosa li permetrà defensar de forma òptima els seus interessos enfront de l’administració tributària.

Els nostres serveis en aquest àmbit comprenen:

  • Inspeccions tributàries
  • Sancions tributàries
  • Liquidació d’impostos (ITP/AJD, Suc. i Donacions, Plusvàlua, …)
  • IRPF
  • Recursos econòmic-administratius

Tens problemes legals o busques assessorament?