Serveis

Dret mercantil

En la seva intervenció en el tràfic mercantil, una empresa assumeix multitud de riscos, molts d’ells evitables amb un assessorament jurídic preventiu. Per això, acompanyem a l’empresari, informant de tots els aspectes legals que ha de tenir en compte en la seva presa de decisions.

Els nostres serveis en aquest àmbit comprenen:

  • Dret dels negocis. Contractació mercantil amb clients, proveïdors i en el marc d’aliances estratègiques, tant a nivell nacional com internacional
  • Constitució, transformació, fusió i dissolució de societats.
  • Modificacions estatutàries, ampliacions i reduccions de capital
  • Assistència a Juntes i Consells
  • Compravenda d’empreses
  • Dret concursal: Assessorament i defensa tant de creditors com d’ empreses en situació d’insolvència al procediment de concurs de creditors.
  • Reestructuracions empresarials.
  • Defensa davant la jurisdicció mercantil: impugnació d’acords socials, accions de responsabilitat d’administradors

Tens problemes legals o busques assessorament?