Serveis

Dret immobiliari

El nostre bufet d’advocats li assessorarà en tots aquells negocis jurídics que tinguin relació amb béns immobles, i especialment en matèria de préstecs hipotecaris. A més, defensarem els seus interessos, si cal, en procediments judicials de desnonament.

Els nostres serveis en aquest àmbit comprenen:

  • Redacció y revisió de contractes (arrendament, compraventa, permuta…)
  • Assessorament en matèria d’arrendaments i propietat horitzontal. Defensa en procediments de desnonament
  • Informe jurídic i fiscal previ a operacions immobiliàries
  • Preparació i tramitació d’escriptures de compravenda, obra nova, divisió en règim de propietat horitzontal, segregacions, agrupacions, etc.

Tens problemes legals o busques assessorament?