Serveis

Dret Civil

Des del nostre despatx d’advocats, assessorem als nostres clients en totes aquelles matèries que afecten a les seves relacions personals o patrimonials, amb absoluta confidencialitat.

Els nostres serveis en aquest àmbit comprenen:

  • Redacció y revisió de tot tipus de contractes
  • Dret de successions: herències, reclamació de legítimes
  • Defensa davant la jurisdicció civil: judici monitori, canviari, ordinari, execucions, etc.

Tens problemes legals o busques assessorament?