Serveis

Dret penal

Encara que pocs administradors i directius d’empreses són conscients, en l’exercici del seu càrrec, poden incórrer en greus responsabilitats penals. Per evitar-ho, és necessari un suport legal continu i una defensa ferma en els procediments judicials que puguin sorgir.

Els nostres serveis en aquest àmbit comprenen:

  • Delictes contra la hisenda pública
  • Delictes econòmics
  • Responsabilitat dels administradors, delictes societaris
  • Delictes contra la els drets dels treballadors
  • Defensa davant la jurisdicció penal de persones físiques i jurídiques.
  • Compliance Penal

Tens problemes legals o busques assessorament?