Serveis

Dret laboral i Seguretat Social

És important comptar amb l’assessorament d’un advocat laboralista per afrontar els conflictes que sorgeixen en el dia a dia d’una empresa, sense deixar marge a la improvisació.
 • Inspeccions de Treball i Seguretat Social
 • Expedients de Regulació d’Ocupació
 • Accidents laborals
 • Acomiadaments i reestructuracions laborals
 • Modificacions de substancials de les condicions de treball.
 • Defensa davant la jurisdicció social i conciliacions laborals
 • Assessorament a l’empresa en el·leccions sindicals
 • Mediacions i conciliacions al Tribunal Laboral de Catalunya.
 • Assessorament, negociació i defensa en conflictes col·lectius
 • Negociació de convenis col·lectius
 • Gestió laboral: Assessorament laboral integral, incloent-hi la confecció dels rebuts de salari i cotitzacions a la seguretat social, altes, modificacions i baixes
 • Assessorament jurídic continuat en matèria jurídico-laboral mitjançant un contracte de tarifa plana jurídica o iguala

Tens problemes legals o busques assessorament?